Viewpoint Media Player 3.6.0.59

Viewpoint Media Player 3.6.0.59

Enliven Marketing Technologies Corporation – Freeware – Windows
ra khỏi 63 phiếu
Với máy nghe nhạc phương tiện truyền thông quan điểm trình duyệt plug-in, bạn có thể hiển thị tương tác mô hình 3D, hoạt hình Macromedia Flash ® và giao diện, 2D hình ảnh và video streaming - làm cho nó các cầu thủ phương tiện truyền thông linh hoạt nhất trên thị trường.

Tổng quan

Viewpoint Media Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Enliven Marketing Technologies Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.613 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Viewpoint Media Player là 3.6.0.59, phát hành vào ngày 10/04/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Viewpoint Media Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Viewpoint Media Player đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Viewpoint Media Player!

Cài đặt

người sử dụng 3.613 UpdateStar có Viewpoint Media Player cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản